Vĩnh Phúc thu hút 9 dự án đầu tư mới trong quý I/2021

Vĩnh Phúc thu hút 9 dự án đầu tư mới trong quý I/2021

Năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện công tác thu hút đầu tư với phương châm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh để phát triển sản xuất và dịch vụ, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện ảnh hưởng ...
Nhà tài trợ