DN FDI  nhìn vào triển vọng dài hạn khi đầu tư ở Việt Nam

DN FDI nhìn vào triển vọng dài hạn khi đầu tư ở Việt Nam

Khi quyết định đầu tư, DN không nhìn vào những diễn biến ngắn hạn để quyết định. Nhiều DN FDI nhận định Chính phủ Việt Nam luôn cam kết và nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, do đó các DN coi Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn trong dài ...
Nhà tài trợ