Tạo đà cho doanh nghiệp phục hồi và bứt phá

Tạo đà cho doanh nghiệp phục hồi và bứt phá

Theo tính toán của các tập đoàn lớn thế giới như Google, Temasek và Bain&Company, với tốc độ tăng trưởng 29% trong cả giai đoạn 2020-2025, nhiều khả năng quy mô của nền kinh tế số Việt Nam sẽ vượt ngưỡng 52 tỷ USD và giữ vị trí thứ 3 trong khu vực ...
Nhanh chóng tìm biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Nhanh chóng tìm biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Theo nhận định của giới chuyên gia, để doanh nghiệp có thể phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng, cần nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ thông qua việc miễn, giảm một số loại thuế và chi phí đầu vào khác.
Nhà tài trợ