Nước sạch Sông Đà bị phản ứng

Nước sạch Sông Đà bị phản ứng

Không chỉ cổ phiếu VCW của Nước sạch Sông Đà, mà cổ phiếu GEX của “đại cổ đông” Gelex hay cổ phiếu REE của cổ đông lớn thứ hai cũng đang bị các nhà đầu tư và các cổ đông quay lưng.
Doanh nghiệp kỳ vọng giảm chi phí thủ tục

Doanh nghiệp kỳ vọng giảm chi phí thủ tục

Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật nhằm cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam vừa được tổ chức quốc tế đánh giá là cải thiện đáng kể. Đây là sự khích lệ để tiếp tục tạo đà giảm chi phí thủ tục cho doanh nghiệp trong thời gian tới.
Thời tiết