Giới doanh nhân kỳ vọng gì tại Đại hội XIII của Đảng?

Nhiều doanh nhân chia sẻ mong muốn cơ chế, chính sách thông thoáng, bình đẳng, được "tôn vinh" và có tiêu chuẩn rõ ràng qua kỳ Đại hội lần này.

Trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cộng đồng doanh nhân tư nhân hướng về đại hội với niềm tin sâu sắc nhiệm kỳ tới sẽ xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động.

Ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Doji, Chủ tịch HĐQT TPBank, Phó Chủ tịch Hội DNTN Việt Nam

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Doji, Chủ tịch HĐQT TPBank, Phó Chủ tịch Hội DNTN Việt Nam, cho biết, để khơi dậy ý chí, khát vọng của doanh nghiệp tư nhân, có 4 từ khóa cần nêu lên đó là:

"Bình đẳng”: Nói nôm na là cơ chế, điều kiện, chính sách cho doanh nghiệp nhà nước như thế nào thì tư nhân cũng phải có những điều kiện như vậy.

"Bảo vệ": Doanh nghiệp tư nhân cần được “bảo vệ” thông qua hệ thống pháp luật. Cứ sáng đúng, chiều sai sẽ vô cùng bất an, mà khi bất an thì không muốn làm ăn.

"Tôn vinh", đây là điều rất quan trọng  bởi doanh nghiệp tư nhân từ xưa đến nay đang ở một vị thế thấp hơn.

"Nguồn lực": Có được nguồn lực từ tín dụng, tài nguyên như doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp tư nhân chắc chắn sẽ phát triển lớn mạnh.

Chủ tịch HĐQT Doji khẳng định khi có đầy đủ 4 yếu tố trên, doanh nghiệp tư nhân sẽ không thiếu những “quả đấm thép”, trở thành niềm tự hào của quốc gia, dân tộc, trở thành các thương hiệu lớn mang tầm cỡ quốc tế.

Đồng quan điểm, doanh nhân Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược của Tập đoàn TH - TH Truemilk cũng gửi gắm kỳ vọng vào những chính sách bình đẳng, thủ tục hành chính thông thoáng cho kinh tế tư nhân.

"Doanh nhân chúng tôi không ngại khó, ngại khổ, không sợ gì cả, điều chúng tôi mong muốn là được đối xử bình đẳng, được ghi nhận sự cống hiến và được chơi trong một sân chơi với thủ tục hành chính thông thoáng, có quy chuẩn và tiêu chuẩn rõ ràng. Đảng và Nhà nước hãy khơi dậy tinh thần văn hóa doanh nhân dân tộc" – Doanh nhân Thái Hương chia sẻ.

Trước đó, tại Dự thảo Văn kiện của Đảng đã xác định xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động.

Đồng thời khuyến khích hình thành, phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp (DN) với tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt 60 - 65%.

PGS.TS Nguyễn Trọng Điều - Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (DNTNVN) 

PGS.TS Nguyễn Trọng Điều - Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam chia sẻ, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân đã khẳng định vao trò quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước.

Chủ tịch DNTNVN cũng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cùng tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển và tương lai phát triển tươi sáng của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân Việt Nam.

Trong năm 2021, các thành viên trong Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân cả nước sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trên mọi lĩnh vực, cùng nhau phấn đấu xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
Tác giả: DIỆU HOA
Tin liên quan
Thời tiết