Tổng Giám đốc Chứng khoán Bản Việt mua 6 triệu cổ phiếu VCI

Tổng giám đốc Chứng khoán Bản Việt vừa mua 6 triệu cổ phiếu bằng phương thức thoả thuận với tổng số tiền 145 tỷ đồng.

Ông Tô Hải, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI) vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM về việc mua thành công 6 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp này bằng phương thức thoả thuận.

Giao dịch được thực hiện ngày 15/7 với tổng giá trị gần 145 tỷ đồng, tức mỗi cổ phiếu khoảng 24.160 đồng. Với giao dịch này, ông Hải đã nâng sở hữu tại đây lên 31,5 triệu cổ phiếu, tương đương 22,82% vốn.

Tại phiên họp thường niên, ông Hải được đại hội đồng cổ đông Chứng khoán Bản Việt cho phép nhận chuyển nhượng cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu lên 25-35% mà không cần chào mua công khai.

Được biết, cá nhân và gia đình ông Hải đã giữ xấp xỉ tỷ lệ này. Trong đợt giảm giá cuối tháng 3, ông Hải có nhu cầu mua thêm nhưng không được vì vướng quy định phải chào mua công khai nếu muốn sở hữu trên 25% vốn tại một công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán. Hơn nữa, chào mua công khai thì sẽ không thực tế về mặt tỷ lệ và giá bán do thị trường điều chỉnh.

Đại hội đồng cổ đông cũng vừa thông qua Nghị quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020, đồng thời thông qua việc tăng vốn điều lệ.

Chứng khoán Bản Việt năm nay đặt kế hoạch doanh thu hoạt động 1.390 tỷ đồng. Tỷ trọng đóng góp của từng mảng kinh doanh xáo trộn mạnh, cụ thể 40% đến từ môi giới, 40% đầu tư và 20% là ngân hàng đầu tư.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế giảm 36% so với cùng kỳ, đạt 550 tỷ đồng được xây dựng dựa trên giả định VN-Index dao động mốc 850 điểm. Sáu tháng đầu năm, công ty đạt 300-350 tỷ lợi nhuận.

Tin liên quan
Thời tiết