Sức bật mới từ doanh nghiệp nhỏ

Sức bật mới từ doanh nghiệp nhỏ

Trong diễn đàn “Kịch bản kinh tế Việt Nam thường niên 2021” tổ chức tuần qua ở TP.HCM, khi khảo sát nhanh trên 200 DN với câu hỏi “nhóm ngành nào có sức bật mạnh nhất trong năm 2021”, đã có 37% DN lựa chọn lĩnh vực kinh tế số; 22% DN lựa chọn lĩnh ...
NAPAS triển khai nhiệm vụ năm 2021: Tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19

NAPAS triển khai nhiệm vụ năm 2021: Tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh đã ghi nhận, biểu dương kết quả và những nỗ lực của NAPAS đạt được năm 2020 và giao nhiệm vụ cho NAPAS cần tập trung thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả một số nội dung công tác trọng điểm của năm 2021, đặc ...
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: Mục tiêu chuyển đổi hoạt động theo cơ chế thị trường

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: Mục tiêu chuyển đổi hoạt động theo cơ chế thị trường

Năm 2021, TKV sẽ tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ, tạo đột phá trong việc ứng dụng tiến bộ của cuộc cách mạng 4.0 vào sản xuất và quản trị. Mục tiêu là chuyển đổi TKV hoạt động theo cơ chế thị trường, có nền quản trị tiên tiến, công nghệ phát ...
Nhà tài trợ