Tổng Giám đốc VPBank được mua gần 5.6 triệu cp ESOP với giá 10,000 đồng

Trong đợt phát hành 17 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2020 từ nguồn cổ phiếu quỹ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB), Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh sẽ được phân phối 5.66 triệu cp, chiếm 33% tổng số lượng cổ phiếu được phép phát hành.

Tổng Giám đốc VPBank được mua gần 5.6 triệu cp ESOP với giá 10,000 đồng

Trong đợt phát hành 17 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2020 từ nguồn cổ phiếu quỹ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB), Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh sẽ được phân phối 5.66 triệu cp, chiếm 33% tổng số lượng cổ phiếu được phép phát hành.

Theo phương án, VPBank sẽ chào bán 17 triệu cp quỹ, tương đương 0.672% số cổ phiếu đang lưu hành cho cán bộ nhân viên với giá 10,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2020 sau khi được UBCKNN thông qua.

Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm và được giải tỏa dần theo tỷ lệ: 30% số cổ phần đầu tiên được giải tỏa sau 1 năm, 35% tiếp theo được giải tỏa sau 2 năm và 35% cổ phần còn lại được giải tỏa sau 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Hiện VPBank đã phát hành gần 2.53 tỷ cp, trong đó gồm gần 2.44 tỷ cp đang lưu hành và 92.22 triệu cp quỹ.

Trong số cổ phiếu quỹ này, có 50 triệu cp được ngân hàng mua vào tháng 10/2019 (từ ngày 02-23/10), theo hình thức khớp lệnh trên sàn với giá giao dịch bình quân 22,194 đồng/cp.

Danh sách cổ đông nội bộ tham gia đợt phát hành cổ phiếu ESOP 2020 của VPBank

Nguồn: VPBank

Theo danh sách được VPBank công bố, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh sẽ được phân phối 5.66 triệu cp, chiếm 33% tổng số lượng cổ phiếu được phép phát hành. Giá trị giao dịch gần 57 tỷ đồng. Dự kiến sau giao dịch, ông Vinh sẽ tăng sở hữu tại VPBank từ 1.28% (32.42 triệu cp) lên mức 1.5%, tương đương hơn 38 triệu cp. 

Còn lại hơn 1.13 triệu cp sẽ được phân phối cho 2 thành viên BKS, 8 Phó Tổng giám đốc và Kế toán. Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 3-9/12/2020.

Diễn biến giá cổ phiếu VPB từ đầu năm 2020 đến phiên 01/12/2020

Nguồn: VietstockFinance

Hiện cổ phiếu VPBank đang được giao dịch với giá tham chiếu 26,950 đồng/cp (11h00 phiên 01/12/2020), tăng hơn 10% so với cuối tháng 10.

Với mức giá này, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh được mua cổ phiếu VPBank với mức giá thấp hơn thị giá đến 63%.

Khang Di

FILI

Tin liên quan
Thời tiết