Nâng tầm sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam

Nâng tầm sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam

Trong những năm gần đây, cùng với xu hướng phát triển đa dạng hóa của nhiều sản phẩm trên thị trường, các doanh nghiệp dẫn đầu trong thị trường và ngành hàng đều tập trung vào việc phát triển các ngành hàng chủ lực, đi sâu vào thâm nhập thị trường ...
Để gói hỗ trợ lãi suất đến “trúng” doanh nghiệp

Để gói hỗ trợ lãi suất đến “trúng” doanh nghiệp

Trong năm 2020 và 2021, số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp ngừng hoạt động đảo chiều, cho thấy đại dịch COVID-19 đã tác động, ảnh hưởng nặng nề, tiêu cực, đến tình hình doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung.
Nhà tài trợ