A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giám sát ngân hàng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.

giam sat ngan hang phai duoc thuc hien thuong xuyen lien tuc
Ảnh minh họa - Internet

Theo dự thảo, việc giám sát ngân hàng phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm khách quan, trung thực, công khai, kịp thời, không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng giám sát ngân hàng.

Bên cạnh đó, kết hợp giám sát tuân thủ với giám sát rủi ro, giám sát an toàn vi mô với giám sát an toàn vĩ mô. Thực hiện thường xuyên, liên tục đối với toàn bộ hoạt động của đối tượng giám sát ngân hàng. Bảo đảm tập trung, thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ từ trung ương đến địa phương.

Bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động giám sát ngân hàng và hoạt động thanh tra ngân hàng; giữa hoạt động giám sát ngân hàng và hoạt động cấp giấy phép, hoạt động xây dựng chính sách, hoạt động xếp hạng.

Trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

Dự thảo quy định cụ thể trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng gồm 3 bước:

Bước 1: Thu thập, tổng hợp tài liệu, thông tin, dữ liệu;

Bước 2: Giám sát tuân thủ, giám sát rủi ro;

Bước 3: Đề xuất biện pháp xử lý, lập báo cáo giám sát.

Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra, các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định này và quy định tại Thông tư này.

Giám sát ngân hàng là việc đơn vị thực hiện giám sát ngân hàng thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về đối tượng giám sát ngân hàng thông qua hệ thống thông tin, báo cáo nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các rủi ro gây mất an toàn hoạt động ngân hàng, vi phạm quy định an toàn hoạt động ngân hàng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Giám sát ngân hàng bao gồm giám sát ngân hàng đối với từng đối tượng giám sát ngân hàng (Giám sát an toàn vi mô) và giám sát ngân hàng đối với hệ thống, nhóm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Giám sát an toàn vĩ mô).

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thời tiết