A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy cơ quan NHTW: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều ngày 13/2, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 (mở rộng), nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Kim Anh - Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN. Dự Hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN; đồng chí Trần Việt Bắc – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW; đồng chí Nguyễn Văn Thạnh – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW…

Đồng chí Nguyễn Kim Anh - Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: H. Giáp

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều đánh giá cao vai trò của Đảng ủy cơ quan NHTW, đặc biệt trong công tác phối hợp với Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN chỉ đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Ngành thời gian qua. Hội nghị thống nhất cao với báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ; Báo cáo kết quả kiểm điểm Ban Thường vụ cơ quan NHTW năm 2029.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Anh - Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN lưu ý: Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, cũng là năm diễn ra nhiều hoạt động của ngành Ngân hàng hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (tháng 5/2021).

Đồng chí Sơn Minh Thắng – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Nguyễn Kim Anh – Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW trao Kỷ niệm chương và tặng hoa cho các đồng chí: Nguyễn Lan Anh, Hoàng Văn Quế, Đào Văn Sơn - Ảnh: H. Giáp

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Kim Anh yêu cầu cấp ủy các cấp trực thuộc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tích cực phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng năm 2020 theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 03/01/2020 của Thống đốc NHNN.

Hai là, khẩn trương hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2019 trong toàn Đảng bộ, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Ba là, cấp ủy các cấp và các chi bộ trong toàn Đảng bộ chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện tốt việc học tập và sinh hoạt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Hướng dẫn số 1780-HD/ĐUNH ngày 31/01/2020 của Đảng ủy cơ quan NHTW.

Bốn là, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, nhất là công tác nhân sự, xây dựng văn kiện đại hội và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW theo Kế hoạch đã ban hành; các tiểu ban Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan NHTW lần thứ XXIV, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội XIII của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: H. Giáp

Năm là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, Nghị quyết số 03-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 của Đảng ủy cơ quan NHTW về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng.

Sáu là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ.

Bảy là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh nhằm nâng cao toàn diện chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ cơ quan NHTW.

Tám là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, trọng tâm là công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và các mô hình dân vận đã đăng ký. Quan tâm, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHTW hoạt động hiệu quả; nghiên cứu, tổ chức một số hoạt động thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW và hướng tới kỷ niệm 70 thành lập Ngân hàng Việt Nam.

Đức Nghiêm

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thời tiết