Nhân rộng mô hình HTX do thanh niên làm chủ

Nhân rộng mô hình HTX do thanh niên làm chủ

Những tấm gương thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi xuất hiện ngày càng nhiều tại Hà Giang, đã trở thành động lực góp phần cổ vũ phong trào lập nghiệp ở các địa phương. Từ những mô hình này, tỉnh đang nỗ lực phát huy thành tựu, nhân rộng mô hình để giúp thanh niên làm giàu trên chính mảnh đất quê ...
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ở Thanh Hóa:  Phát huy tính tiên phong, sáng tạo để giảm nghèo bền vững

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ở Thanh Hóa: Phát huy tính tiên phong, sáng tạo để giảm nghèo bền vững

Minh chứng trong việc thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40) ở Thanh Hóa trong 5 năm qua là được sự đồng thuận và tham ...
Vi phạm hành chính về chăn nuôi bị phạt đến 200 triệu đồng

Vi phạm hành chính về chăn nuôi bị phạt đến 200 triệu đồng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. Trong đó đề xuất mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi đối với cá nhân vi phạm là 100 triệu đồng, đối với tổ chức vi phạm là 200 triệu đồng.
Tranh chấp chung cư: Cần chấn chỉnh công tác thực thi luật

Tranh chấp chung cư: Cần chấn chỉnh công tác thực thi luật

Theo ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, tranh chấp chung cư có những vấn đề không phải vướng mắc từ quy định của pháp luật mà là trong công tác thực thi pháp luật. Chưa làm tốt những nhiệm vụ mà luật giao thì giải pháp chấn chỉnh ở đây không phải sửa luật mà là chấn ...
Thời tiết