Cần “luật hóa” xử lý nợ xấu

Cần “luật hóa” xử lý nợ xấu

TS. Cấn Văn Lực đề xuất, đã đến lúc phải tính đến việc ban hành luật riêng về XLNX để giúp cho tiến trình xử lý nợ xấu được đẩy nhanh hơn và triệt để hơn.
Nhà tài trợ