Khơi thông hành lang pháp lý để phát triển doanh nghiệp xã hội

Khơi thông hành lang pháp lý để phát triển doanh nghiệp xã hội

Dù chiếm một dung lượng nhỏ, song Luật DN 2020 đã tháo gỡ vấn đề lúng túng nhất của nhà quản lý cũng như doanh nghiệp xã hội (DNXH) đó là tỷ lệ 51% lợi nhuận phải giữ lại để tái đầu tư cho hoạt động kinh doanh là dựa trên lợi nhuận sau thuế. Bên cạnh đó, để thúc đẩy mô hình DNXH, có rất nhiều quy ...
Miễn, giảm thuế để hỗ trợ sản xuất kinh doanh phát triển

Miễn, giảm thuế để hỗ trợ sản xuất kinh doanh phát triển

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế nhập khẩu đối với nhiều nhóm mặt hàng là nguyên liệu, vật tư, linh kiện để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu...
Nhà tài trợ