Thông qua Nghị quyết về khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế

Thông qua Nghị quyết về khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế

Với đa số ý kiến tán thành, chiều 26/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 và được tổ chức thực hiện trong thời hạn 3 năm kể từ ...
Sửa quy định cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Sửa quy định cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 33/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ...
PR đen - một chiêu thức tung tin đồn

PR đen - một chiêu thức tung tin đồn

Tin giả (fake news), tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên mạng xã hội và cả một số cơ quan truyền thông ở Việt Nam không còn hiếm thấy thời gian qua. Tuy nhiên, với fake news, tuỳ theo sự việc, đối tượng có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực, nguy hại tới một cá nhân, một doanh nghiệp... hoặc ...
Hiệu quả từ chính sách tín dụng ưu đãi đặc thù

Hiệu quả từ chính sách tín dụng ưu đãi đặc thù

Những vòng quay vốn trong 5 năm qua đã giúp cho 21.434 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện được vay vốn. Trong đó, đã có 1.927 lượt học sinh, sinh viên (HSSV) được vay vốn để trang trải chi phí học tập, không phải bỏ học giữa chừng; 7.640 lượt hộ nghèo, ...
Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Là đầu mối theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả cải cách môi trường kinh doanh, thời gian qua bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cộng đồng DN để nhận diện các rào cản của môi trường kinh doanh, từ đó đề xuất kiến nghị, giải pháp, trình Thủ tướng Chính phủ và ...
Để mô hình hợp tác xã tiêu dùng phát huy hiệu quả

Để mô hình hợp tác xã tiêu dùng phát huy hiệu quả

Nhà nước cần phải có cơ chế, chính sách tăng cường hỗ trợ, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản; quy hoạch tổng thể nguồn sản xuất, đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống thông tin cho nhà sản xuất, phân phối nắm bắt kịp thời tránh thiệt hại và giảm ...
Thời tiết