A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ở Thanh Hóa: Phát huy tính tiên phong, sáng tạo để giảm nghèo bền vững

Minh chứng trong việc thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40) ở Thanh Hóa trong 5 năm qua là được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ đắc lực người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

NHCSXH tỉnh Thanh Hóa thông tin kịp thời cho các hộ vay về chính sách vay vốn

Bước chuyển quan trọng về nhận thức 

Cách đây 5 năm Thanh Hóa có đến 7 huyện theo Nghị quyết 30a, 130 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, với tỷ lệ hộ nghèo bình quân 43%.

Từ thực tế trên và Chỉ thị số 40 được ra đời vào thời điểm cách đây 5 năm, Tỉnh ủy Thanh Hóa xác định rõ chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững là một trong 5 chương trình trọng tâm của giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, ban ngành các cấp căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể.

Để đạt mục tiêu phát triển sản xuất, hỗ trợ kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người nghèo, Thanh Hóa đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động đối với công tác tín dụng chính sách trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo các huyện, xã trong tỉnh không chỉ coi hoạt động tín dụng chính sách là nhiệm vụ thường xuyên nằm trong chương trình công tác của mình, mà luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, điều tra rà soát, thống kê chính xác, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để giúp hộ vay vốn tín dụng chính sách kịp thời, thuận tiện; phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người nghèo sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế, chủ động vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống.

Theo đó, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp được củng cố, kiện toàn, trong đó có bổ sung 635 Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tại 27 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc, đã làm cho chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước được thực hiện công khai, dân chủ, đầy đủ tại các Điểm giao dịch xã, phường, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và hộ đồng bào DTTS.

Nét nổi bật và như một minh chứng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và Chỉ thị số 40 ở Thanh Hóa trong 5 năm qua là được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương việc tập trung huy động nguồn lực cho NHCSXH để hỗ trợ đắc lực người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Đơn cử Sở LĐTBXH đã chú trọng điều tra, rà soát, thống kê danh sách chính xác các đối tượng được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi theo đúng quy định hiện hành; chính quyền các cấp trên địa bàn đã quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất như tạo điều kiện về trụ sở làm việc, ưu tiên vị trí đặt Điểm giao dịch xã của NHCSXH rộng rãi, an toàn; ngành Tài chính cũng căn cứ tình hình ngân sách của địa phương, tham mưu kịp thời để UBND tỉnh, huyện chuyển vốn ngân sách sang NHCSXH để phục vụ tốt hơn các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Tính đến nay tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 21 chương trình tín dụng chính sách, tăng 8 chương trình so với trước khi có Chỉ thị số 40, có tổng dư nợ đạt trên 9.200 tỷ đồng với 263 nghìn hộ vay, tăng 2.164 tỷ đồng so với cuối năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân 6,9%/năm; trong đó nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương là 231 tỷ đồng, tăng 105 tỷ đồng so với đầu năm 2015; Cùng với đó, tỷ lệ nợ quá hạn toàn tỉnh giảm từ 0,33% cuối năm 2014 xuống còn 0,15% tổng dư nợ.

Vốn vay chính sách tạo điều kiện cho hộ đồng bào DTTS ở các huyện miền núi vùng cao Thanh Hóa có điều kiện duy trì nghề dệt

Huy động nguồn lực để làm tốt hơn nữa công tác giảm nghèo 

Chỉ thị số 40 được đưa vào thực tiễn đã tạo thêm nguồn lực, sức mạnh cho NHCSXH hoạt động, giúp các bản làng vùng cao biên giới, vùng bãi ngang ven biển ở Thanh Hóa đổi thay từng ngày và thúc đẩy chương trình giảm nghèo bền vững và đạt được những kết quả quan trọng. Không chỉ thấy rõ cuộc sống người dân đã thay đổi mà còn thể hiện qua các con số thống kê khi tỉnh Thanh Hóa đã giảm được trên 47,1 nghìn hộ nghèo, tỷ lệ mỗi năm giảm 5% và nằm trong nhóm tỉnh có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất cả nước.

Sản xuất phát triển rõ nét, thu nhập hộ nghèo tăng gấp 1,84 lần so với năm 2015. Đã có huyện Như Xuân thoát khỏi huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; 11 xã bãi ngang, 14 xã và 16 thôn, bản miền núi thoát khỏi vùng đặc biệt khó khăn và có 6 xã bãi ngang ven biển đạt chuẩn nông thôn mới.

Điểm ấn tượng nữa là sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 40 nhiều tổ chức đoàn thể ở Thanh Hóa đã phát huy tính tiên phong, sáng tạo giúp đỡ hội viên vay vốn chính sách thuận tiện, vươn lên giảm nghèo bền vững. Tiêu biểu như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh đã xây dựng được gần 50 mô hình phát triển sản xuất, giảm nghèo cho trên 2.000 hội viên trong đó các mô hình nuôi trâu, bò, lợn cỏ sinh sản, lợn rừng, gà ri lai thương phẩm; nuôi cá lồng; trồng cam giống mới, bưởi Diễn, bí xanh, nghệ ruột đỏ, hoa... đang ngày được nhân rộng. Riêng Hội Phụ nữ huyện Thọ Xuân đã nhận ủy thác vốn vay từ NHCSXH huyện là 218 tỷ đồng, thu hút trên 5.000 hội viên tham gia SXKD hiệu quả.

Hội Nông dân các huyện miền núi Quan Hóa, Bá Thước, Thường Xuân đã tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho hội viên như thành lập các HTX, tổ hợp tác tiểu thủ công nghiệp, thu hút đông đảo hội viên tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm... Điển hình có gia đình chị Hà Thị Lan, người dân tộc Thái thôn Pà Cầu, xã Xuân Lộc, được NHCSXH cho vay 50 triệu đồng từ năm 2015 để xây dựng mô hình chăn nuôi bò sinh sản và trồng các loại cây keo, mía. Nhờ sự kiên trì chịu khó đến nay, chị Lan đã có một trang trại tổng hợp gồm 4ha cây keo, 1ha cây luồng và đàn bò sinh sản tới 5 con, cho thu nhập 200 triệu đồng mỗi năm.

Chia sẻ với chúng tôi chị Lan cho biết, nguồn vốn của NHCSXH rất ý nghĩa với người dân nghèo ở khu vực nông thôn. Ý nghĩa hơn nữa là người vay vốn không chỉ được giao dịch ngay tại xã mà còn được các Hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên đến thăm, hỗ trợ cách thức sản xuất, chăn nuôi, qua đó góp phần đậm đà thêm tình làng nghĩa xóm.

Những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 40 là rất tích cực, tạo tiền đề để NHCSXH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 40. Đặc biệt là đẩy mạnh tham mưu, đề xuất kịp thời cho chính quyền các cấp hằng năm bố trí ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo NHCSXH Thanh Hóa cho biết, một trong những nhiệm vụ xuyên suốt được Chi nhánh xác định trọng tâm là thường xuyên coi trọng việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện và thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp; tiếp tục đưa tín dụng chính sách xã hội trong hoạt động theo hướng ổn định, phát triển bền vững, đảm bảo thực hiện tốt tín dụng chính sách; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thời tiết