USD yếu không mang lại lợi ích cho các thị trường mới nổi

USD yếu không mang lại lợi ích cho các thị trường mới nổi

Trái với lệ thường, sự suy yếu của đồng USD trong thời gian gần đây đã không thúc đẩy triển vọng của các nền kinh tế đang phát triển khi mà đại dịch coronavirus đang tấn công vào các hoạt động kinh tế, làm tăng nghèo đói ở nhiều nền kinh tế đang phát triển.