Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 20-24/9

Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 20-24/9

Trong tuần từ 20-24/9, tỷ giá trung tâm tiếp tục được NHNN điều chỉnh tăng - giảm đan xen qua các phiên. Chốt tuần 24/9, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.134 VND/USD, tăng 15 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. Trong tuần, KBNN huy động ...
Nhà tài trợ