Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cho thủy sản

Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cho thủy sản

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2020 hoạt động sản xuất, khai thác thủy sản vẫn duy trì được tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu đạt 8,6 tỷ USD, trong đó hải sản khai thác đạt 3,2 tỷ USD. Để phát triển bền vững ngành thủy sản, theo Bộ ...
Đầu tư công: Không thể từ kỳ vọng thành... thất vọng

Đầu tư công: Không thể từ kỳ vọng thành... thất vọng

Để đẩy nhanh triển khai các dự án, giải ngân vốn đầu tư công thời gian tới, các chuyên gia cho rằng cần thực hiện quyết liệt các giải pháp để một mặt tiếp tục theo gỡ các vướng mắc liên quan đến quy định của pháp luật về đầu tư công, mặt khác thực ...
Hút vốn đầu tư cho tương lai

Hút vốn đầu tư cho tương lai

Giáo dục là đầu tư hôm nay, vì thế hệ tương lai. Nhưng bất kì hoạt động đầu tư nào cũng cần trên cơ sở đánh giá triển vọng và kì hoàn vốn đầu tư, sinh lời cụ thể.
Nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Các chính sách của ngành Ngân hàng thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào sự hồi phục và phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch ...
Nhà tài trợ