Doanh nghiệp tự tin phục hồi và phát triển

Doanh nghiệp tự tin phục hồi và phát triển

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, dịch Covid vẫn tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đang dần thích nghi với tình hình mới và chủ động xây dựng các ...
Nhà tài trợ