Bó vỉa bê tông hà thanh có gì đặc biệt?

Bó vỉa bê tông hà thanh có gì đặc biệt?

Bó vỉa bê tông là cấu tạo phổ biến dùng để chuyển tiếp cao độ giữa một số bộ phận trên đường phố. Bó vỉa thường được bố trí ở mép hè đường, dải phân cách và đảo giao thông…
Mai Linh - PTI: Hợp tác độc quyền và toàn diện

Mai Linh - PTI: Hợp tác độc quyền và toàn diện

Tập đoàn Mai Linh (Mai Linh) và Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã ký kết thỏa thuận hợp tác độc quyền và hợp tác chiến lược toàn diện vào sáng 26/7/2021. Lễ ký kết thông qua cầu truyền hình trong bối cảnh dịch Covid -19 đang diễn biến ...
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Công trình 3 là Công ty thi công Cầu, Đường – Đường sắt duy nhất đóng tại địa bàn Thành phố. Hồ Chí Minh – Trung tâm phát triển kinh tế, xã hội của cả nước, nên Công ty luôn được ngành Đường sắt chú trọng củng cố ...
Nhà tài trợ