Tiềm năng thẻ tín dụng nội địa

Tiềm năng thẻ tín dụng nội địa

Thẻ tín dụng nội địa có thể coi là bước đầu tiên trong xu hướng công nghệ mới trong lĩnh vực thanh toán. Khi làm chủ được hệ thống thanh toán, các ngân hàng sẽ tiến tới giai đoạn tích hợp các dịch vụ thanh toán chỉ trong một thẻ này và chắc chắn khi ...
Lãi suất liên ngân hàng tăng đến 5 lần

Lãi suất liên ngân hàng tăng đến 5 lần

Chỉ trong vòng 1 tháng qua, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng gấp 5 lần, trong khi đó lãi suất trên thị trường giao dịch với doanh nghiệp và dân cư vẫn ổn định ở mức thấp. Vì vậy, các chuyên gia nhận định lãi suất tăng do yếu tố thời vụ.
Nhà tài trợ