Chính phủ mới sẽ ưu tiên nhiệm vụ rà soát, gỡ "vướng" chính sách

Chính phủ đặt trọng tâm tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách, nghị định vướng ở đâu, Chính phủ sẽ tháo gỡ ở đó, để phục vụ doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, về nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ ngay sau khi được kiện toàn tại kỳ hợp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các thành viên Chính phủ tổ chức, triển khai ngay công việc với tinh thần khẩn trương, không để chậm trễ, ách tắc trong xử lý công việc.

Chính phủ đặt trọng tâm tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách.

Chính phủ đặt trọng tâm tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách.

Chính phủ đã ban hành nghị quyết với các nhiệm vụ trọng tâm ngay sau khi Chính phủ kiện toàn. Nhiệm vụ thứ nhất, Chính phủ sẽ cụ thể hóa thành chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với 130 chương trình, đề án.

Thứ hai là Chính phủ đặt trọng tâm tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách. "Nếu Luật thì báo cáo Quốc hội, nhất là những điều khoản đang gây ách tắc, đang là nút thắt. Nếu nghị định thì vướng ở đâu, Chính phủ sẽ tháo gỡ ở đó, để phục vụ doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế", Người phát ngôn Chính phủ cho biết.

Thứ ba là tiếp tục đổi mới phương thức làm việc và khẩn trương tổng kết đánh giá đầy đủ quy chế làm việc của Chính phủ với tinh thần, quan điểm là phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu, kiểm tra giám sát.

Thứ tư là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo an toàn tuyệt đối, trong điều kiện phải có giải pháp, tình huống đặt ra để chủ động thực hiện.

Thứ năm là phòng chống dịch COVID-19. Thứ sáu là thúc đẩy đầu tư công, Bộ trưởng cho biết trong 4 tháng đầu năm, đầu tư công đã giải ngân trên 18%.

Thứ bảy là ban hành Nghị định về gia hạn thuế. Với Nghị định 52 là giãn hoãn khoảng 115.000 tỷ cho các doanh nghiệp. “Và một số nhiệm vụ nữa. Đó là những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là công tác rà soát thể chế, các chương trình mục tiêu, những công trình trọng điểm quốc gia…”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Về chương trình hành động của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng XIII như thế nào, nhất là việc thực hiện tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả, Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết, Chính phủ đã dành phiên họp thường kỳ tháng 4 để bàn nội dung chương trình hành động của Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ tham mưu, đề xuất cho Chính phủ. Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

“Chính phủ sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bằng 130 chương trình, đề án trọng tâm”, Bộ trưởng Trần Văn Sơn nhấn mạnh.

Với tư tưởng, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là đến năm 2025, nước ta trở thành nước đang phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 là kỷ niệm 100 ngày thành lập Đảng, đất nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển, có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển và có thu nhập cao. Bộ trưởng cho biết Chương trình hành động của Chính phủ cũng phải trên cơ sở tư tưởng, quan điểm chỉ đạo này.

Tác giả: THY HẰNG
Tin liên quan
Thời tiết