“Giải cứu” do... vỡ quy hoạch

“Giải cứu” do... vỡ quy hoạch

Tại khu vực duyên hải miền Trung, ba địa phương có nghề nuôi tôm hùm phát triển khá mạnh là Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Thời gian này, nhiều hộ nuôi tôm hùm ở các địa phương này đang vào mùa thu hoạch sản phẩm. Thế nhưng thay vì niềm vui được ...
Nhân rộng mô hình HTX do thanh niên làm chủ

Nhân rộng mô hình HTX do thanh niên làm chủ

Những tấm gương thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi xuất hiện ngày càng nhiều tại Hà Giang, đã trở thành động lực góp phần cổ vũ phong trào lập nghiệp ở các địa phương. Từ những mô hình này, tỉnh đang nỗ lực phát huy thành tựu, nhân rộng mô hình để ...
Nhà tài trợ