Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Tìm theo từ khóa:

CEO Sunshine

Bài viết
Nữ tướng Sunshine làm Chủ tịch HĐQT Kienlongbank
Sau 3 tháng ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Kienlongbank, ông Lê Hồng Phương đã từ nhiệm và nhường ghế cho Phó Chủ tịch HĐQT Kienlongbank, CEO Sunshine Trần ...