Đất Long Biên tăng giá, mua bán đều dè chừng

Đất Long Biên tăng giá, mua bán đều dè chừng

Nằm trong vòng xoáy tăng giá đất hai bờ sông Hồng khu vực Hà Nội, đất Long Biên cũng có biên độ tăng đáng kể. Tuy nhiên, các giao dịch thành công khá ít, do khách mua cẩn trọng khi mặt bằng giá mới khá cao, còn người có đất vẫn chờ giá lên thêm...
Nhà tài trợ