Quảng Nam: Đầu tư gần 200 tỷ đồng xây dựng công trình nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung của dự án là 199.480.454.000 đồng.

Cảng Kỳ Hà, Núi Thành, Quảng Nam (Ảnh: Cảng KH)
Cảng Kỳ Hà, Núi Thành, Quảng Nam (Ảnh: Cảng KH)

Dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2) nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho tàu trọng tải 15.000 tấn đủ tải, tàu 20.000 tấn và lớn hơn giảm tải hành thủy vào đến các khu bến Kỳ Hà, Tam Hiệp thuộc cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành) phục vụ phát triển các khu công nghiệp. Dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm chủ đầu tư.

Theo Quyết định Phê duyệt số 904/QĐ-UBND ngày 5/4/2021 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang kí, dự án được bổ sung đoạn tuyến từ Phao số 0 đến Bến số 3 dài 4,8Km.

Sau bổ sung, toàn tuyến luồng có chiều dài 11Km (từ phao số 0 đến bến Tam Hiệp), được nạo vét đến cao độ -10,0m hải đồ để đảm bảo cho tàu 15.000 tấn đủ tải, tàu 20.000 tấn và lớn hơn giảm tải hoặc lợi dụng mức nước thủy triều cao để hành thủy.

Ngoài ra, đoạn từ phao số 0 đến Bến số 3 dài 4,8Km sẽ nạo vét đáy luồng rộng 110m, cao độ đáy luồng -10,0m hải đồ.

Đoạn từ Bến số 3 đến bến Tam Hiệp dài 6,2Km nạo vét đáy luồng rộng 100m, cao độ đáy luồng điều chỉnh từ -10,7m lên -10,0m hải đồ.

Khối lượng hiện tại nạo vét trên cơ sở số liệu đo đạc vào thời điểm tháng 12/2020 là 895.729 m3. Khối lượng đã nạo vét giai đoạn 2 theo xác nhận của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam là 362.393m3.

Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung là 199.480.454.000 đồng, trong đó chi phí xây dựng 172.727.586.000 đồng; Chi phí quản lý dự án 2.571.000.000 đồng; Chi phí tư vấn ĐTXD 6.775.755.000 đồng; Chi phí khác 8.573.378.000 đồng; Chi phí dự phòng 1.832.735.000 đồng; Chi phí bồi thường, GPMB 7.000.000.000 đồng.

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển). Thời gian thực hiện dự án từ 2017 - 2022.

Tin liên quan
Thời tiết