6 nhóm giải pháp trọng tâm phát triển công nghiệp

6 nhóm giải pháp trọng tâm phát triển công nghiệp

Chiều 25/7, trong phiên thảo luận tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có phần trình bày về các nhóm giải pháp trọng tâm mà Bộ Công Thương sẽ triển khai trong thời gian tới để phát triển công nghiệp.
Nhà tài trợ